Afleveringen

 • “ความเป็นผู้นำ บวกกับ mindset ที่เป็นหนึ่งเดียวกันของทีมงาน จะสามารถช่วยให้องค์กรฝ่าวิกฤติและปัญหาต่างๆ ได้”

  และเรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคน ที่ถูกปลูกฝังผ่านวัฒนธรรมขององค์กร (Banpu HEART) และ ต้องเดินและลงมือทำไปด้วยกัน ด้วยแนวคิดในการทำธุรกิจแบบนี้เอง ส่งผลทำให้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล สู่ความเป็นเลิศระดับโลกด้านความยั่งยืน (World Class Sustainability Leader: Dow Jones Sustainability Indices) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 โดยยังคงรักษาสถานะผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุด

  ในตอนนี้ เราจะพาทุกคนไปพบกับ คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อไปทำความเข้าใจ ว่าเรื่องของความยั่งยืนมีผลกับองค์กร ธุรกิจ และ คน อย่างไร? และ องค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืน จะสามารถรับมือกับวิกฤติได้ง่ายขึ้นไหม? ติดตามรับชมกันได้ ในตอนนี้ได้เลยครับ

  #GCNT #ThePractical #DJSI2020 #Sustainability

 • “ในการทำธุรกิจให้ยั่งยืน แค่ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างเดียวคงไม่พอ ธุรกิจของเราจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ด้วย” ด้วยแนวคิดในการทำธุรกิจแบบนี้เอง ส่งผลทำให้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล สู่ความเป็นเลิศระดับโลกด้านความยั่งยืน (World Class Sustainability Leader: Dow Jones Sustainability Indices)โดยได้คะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของโลก ถึง 3 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ในปี 2020 ที่ผ่านมา

  ในตอนนี้ เราจะพาทุกคนไปพบกับ ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ - Chief Innovation & Sustainability Officer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อไปทำความเข้าใจ ว่าเรื่องของความยั่งยืนมีผลกับองค์กร ธุรกิจ และ คน อย่างไร? และ องค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืน จะสามารถรับมือกับวิกฤติได้ง่ายขึ้นไหม? ติดตามรับชมกันได้ ในตอนนี้ได้เลยครับ

  #GCNT #ThePractical #DJSI2020 #Sustainability

 • Zijn er afleveringen die ontbreken?

  Klik hier om de feed te vernieuwen.

 • ในเรื่องความยั่งยืน กลายเป็นเรื่องที่คนและองค์กรกลับมาให้ความสำคัญกันมากขึ้น โดยเฉพาะในยามที่ทุกคนต้องเจอกับวิกฤติเช่นอย่างช่วงเวลานี้ ในระดับโลกการวัดความยั่งยืน เขาก็มีตัววัด นั่นก็คือ Down Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท หรือ องค์กร ในระดับสากล

  โดยหลักๆ เขาจะประเมินในสามด้าน คือ Environment, Social และ Governance ในปี 2020 ที่ผ่านมา มีบริษัทของไทย ถึง 8 บริษัท ติดอันดับหนึ่ง เป็นผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมยั่งยืนระดับโลก อาทิเช่น ไทยเบฟเวอเรจ (Thaibev) เป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม บมจ.บ้านปู (BANPU) อุตสาหกรรมถ่านหินและเชื้อเพลิงพลังงาน บมจ.ไทยออยล์ (TOP) อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันและก๊าซและการตลาด บมจ. ปตท (PTT) อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เป็นผู้นำอุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) กลุ่มเคมีภัณฑ์ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย(SCG) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) กลุ่มขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานขนส่ง

  ถือเป็นโอกาสดี ที่แอดมินจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหาร ถึงเรื่องความสำคัญ และ ประโยชน์ในเรื่องของความยั่งยืน และ ทำไมบริษัทเหล่านี้ ถึงอยากให้องค์กรอื่นๆ ในประเทศไทย ลุกขึ้นมาช่วยกันสร้างความยั่งยืนกันบ้าง

  ขอขอบคุณ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ในการให้การสนับสนุนในโครงการนี้ครับ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เป็นเครือข่ายความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์รวมความรู้ด้านความยั่งยืนที่มากที่สุด และ เป็นเครือข่ายท้องถิ่นของโครงการสำคัญของสหประชาชาติ UN global compact ที่ขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนในภาคธุรกิจ ซึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 60 บริษัทชั้นนำ https://globalcompact-th.com/

  #ThePractical #Sustainability #DJSI2020 #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่

 • ด่านแรก..ของด่านหน้าในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19กับหน้าที่และการปฏิบัติของทีม "ควบคุมโรคติดเชื้อ" หรือ IC TEAMจะต้องทุ่มเทแรงกาย ทุ่มเทความสามารถ เพื่อเข้าใจและวางแผนรับมือก่อนที่ ทุกฝ่ายจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานงาน IC เป็นงานแห่งความเสียสละและทุ่มเททีมหนึ่งใน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่จะเป็นผู้วางแผนให้โรคติดเชื้อ อยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมได้อย่างแข็งแรงติดตามรับชม กันได้ในตอนนี้เลยครับติดตามรับชมกันได้เลยครับ#UnmaskStory #CASE13 #ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ #โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติติดตามชมรายการ UNMASK STORYกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20:00 น.ทาง Facebook เพจ มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่และ ช่องทาง Social Media ของ The Practical

 • ประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ทั้งด้านรายได้ การศึกษา โอกาสการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ โครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จำเป็น และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม.ซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ความเหลื่อมล้ำจึงเป็นประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของไทย.มาร่วมฟังมุมมองการแก้ไขปัญหาเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อความยั่งยืน ได้ในรายการ "เราปรับ...โลกเปลี่ยน" We Shift...World Changeตอน SDGs Talk Ep.13 "ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อความยั่งยืน"วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 19:30น..พบกับแขกรับเชิญพิเศษ- คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)- รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ นักวิชาการและนักพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย- ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานที่ปรึกษา ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม- คุณพิเชษฐ โตนิติวงศ์ ผู้จัดการไปทั่ว ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคมดำเนินรายการโดย ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล #ยั่งยืนไปด้วยกัน #ไม่ทำไม่ได้แล้ว #SDGsinActions#GCNT #เราปรับโลกเปลี่ยน #WeShiftWorldChange #SDGsTalk #สังคมดีได้เริ่มต้นที่ตัวเรา • เรื่องราวเบื้องหลัง ของทีมซัพพอร์ต


  สนับสนุนงานด่านหน้า อย่างเข้มแข็ง


  .


  งานหลายสิ่งไม่มีใครเห็น งานหลายอย่างไม่มีใครรู้


  แต่ทุกสถานการณ์ที่ทำให้งานผ่านพ้นไปได้


  การจัดการงานที่ช่วยควบคุมสถานการณ์วิกฤต


  จนเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบภายใน #โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นั้น


  เกิดขึ้นจากการเตรียมพร้อม การร่วมมือ


  ที่ส่วนงานอาคารสถานที่ เป็นอีกส่วนที่สำคัญ


  .


  รายการ #UnmaskStory #CASE12


  #ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่


  #โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


  ติดตามชมรายการ UNMASK STORY


  กับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


  ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20:00 น.


  ทาง Facebook เพจ มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่


  และ ช่องทาง Social Media ของ The Practical


 • ปัจจุบันจำนวนประชากรได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมีคนอีกมากที่ยังต้องการพลังงานที่มีราคาถูกเพื่อใช้เป็นแสงสว่าง ในการใช้งานในชีวิตประจำวัน
   
  แต่วิธีที่ที่จะทำให้เราได้มาซึ่งพลังงานนั้นยังคงเป็นปัญหา เพราะพลังงานฟอสซิลและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อสภาพอากาศโลก นำไปสู่ปัญหาใหญ่ในทุกภูมิภาค
   
  มาร่วมฟังมุมมองจากผู้ขับเคลื่อน เรื่องความมั่นคงทางพลังงาน และการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดในระดับสากลและระดับประเทศ ได้ใน
  รายการ "เราปรับ...โลกเปลี่ยน" We Shift...World Change ตอน SDGs Talk Ep.12 "พลังงานทางเลือก ทางรอดที่ยั่งยืนของทุกคน"
   
  พบกับแขกรับเชิญพิเศษ
  - คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  - ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
  - นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา และกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท
  ดำเนินรายการโดย ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล
   
 • บั้นปลายชีวิตกับบ้านหลังสุดท้ายที่มีแต่ความรัก ความผูกพัน.เรื่องราวที่น่าสนใจกับศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย"ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์".รายการ #UnmaskStory #CASE11#ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่#โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติติดตามชมรายการ UNMASK STORYกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20:00 น.ทาง Facebook เพจ มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่และ ช่องทาง Social Media ของ The Practical

 • การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นสัดส่วนของประชากรที่ขาดแคลนอาหารลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง.ประเทศที่กำลังพัฒนาจำนวนมากที่เคยได้รับความทุกข์จากความอดอยากและความหิวโหย กลายเป็นประเทศที่มีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือทางโภชนาการแก่ผู้ด้อยโอกาสได้เป็นจำนวนมาก.ขอเชิญมาร่วมฟังสถานการณ์เรื่องความมั่นคงทางอาหาร และเป้าหมายการขจัดความหิวโหยในระดับสากล และระดับประเทศ กับผู้เชี่ยวชาญได้ในรายการ "เราปรับ...โลกเปลี่ยน" We Shift...World Change ตอน SDGs Talk Ep.11 "ความมั่นคงทางอาหาร สู่การลดความอดอยากให้เป็นศูนย์".พบกับแขกรับเชิญพิเศษ- คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)- คุณพฤฒิ เกิดชูชื่นกรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด- ดร. เดชรัต สุขกําเนิด นักวิชาการเศรษฐศาสตร์.ดำเนินรายการโดย ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุลติดตามรับชม รายการ “เราปรับ...โลกเปลี่ยน” We Shift...World Change ตอน SDGs Talk ได้ทุกวันเสาร์ เว้นเสาร์ เวลา 19:30 น.ทาง Facebook Global Compact Network Thailandและ รับชม Re-Run ทุกวันพุธ เว้นพุธ เวลา 19:30 น.ทาง Facebook The Practical เพจ มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่.#ยั่งยืนไปด้วยกัน #ไม่ทำไม่ได้แล้ว #SDGsinActions#GCNT #เราปรับโลกเปลี่ยน #WeShiftWorldChange #SDGsTalk #สังคมดีได้เริ่มต้นที่ตัวเรา

 • เลือดเปรียบเหมือนอากาศ ที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตให้รอดต่อไปได้โดยเฉพาะผู้ป่วยหนักที่ต้องการเลือดในการต่อสู้จะเป็นอย่างไร ถ้าวันหนึ่ง โรงพยาบาล เข้าสู่ "ภาวะขาดเลือด".การบริจาคเลือด คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งเป็นการต่อลมหายใจที่สำคัญยิ่งในภาวะวิกฤตของ โควิด -19 ที่ทำให้หลายคนไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลไม่กล้าเข้าไปบริจาคเลือด จนเกิดภาวะ เลือดขาดแคลน.และถึงตอนนี้ ยังคงมีผู้ป่วยอีกมากมายที่ยังต้องการเลือด เพื่อการรักษาวันนี้ เรา #บริจาคเลือด กันแล้วหรือยัง?-------------ติดตามชม ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ งานธนาคารเลือดถึงภาวะขาดแคลน และ เหตุผลที่ว่า "ทำไมเราต้องบริจาคเลือด" กันได้ในรายการ UNMASK STORY Case#10 : ธนาคารเลือดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ------------รายการ #UnmaskStory #CASE10#ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่#โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 • #มนุษย์เงินเดือน จะมีเงินล้านได้ยังไง?? ทำไมจะไม่ได้ ถ้าเรารู้จักวางแผนได้ดีพอจากเรื่องใกล้ตัวคนทำงาน ด้วย #กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคุยสด กับเคล็ดลับการหาเงินล้านจากสิ่งที่มีอยู่กับ ดร.พี และ โบว์ อรณิชาในรายการ #ThePracticalMoneyFacebook Live คืนนี้ 21.00 น.

 • เมื่อเกิดความลังเลใจและต้องตัดสินใจว่า #จะกลับไปทำงานที่เก่าดีมั้ย ??

  หลายเงื่อนไขที่จะหาคำตอบ

  บางคน...เผาสะพานราบคาบก่อนเดินออกมาบางคน...เดินหน้าแล้วไม่อยากถอยหลังบางคน...กลัวโดนคำครหาบางคน...ไม่กล้าสู้หน้าเพื่อนเก่าบางคน...ก็ไม่เห็นว่าจะเสียหายอะไรที่จะเดินกลับไปบางคน...คิดว่าปากท้องต้องมาก่อน

  ร้อยแปดเหตุผลจะกังวล แต่การตัดสินใจครั้งนี้"ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวคุณเอง"#คุยเรื่องของคุณ#thepracticalpointOfYou

  มาร่วมกันหา ร่วมกันวิเคราะห์ ว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ ที่ต้องตัดสินใจว่าเราจะกลับไปดีหรือไม่?? • เรื่องของสูติ-นรีเวช ในสถานการณ์โควิด-19

  กับคำถาม ที่ที่ผู้หญิงหลายคนกังวล
  -ทั้งการตั้งครรภ์ในช่วงโควิด
  -ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
  -รับวัคซีนได้หรือไม่


  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความกังวล ที่ผู้หญิงหลายคนต้องทำความเข้าใจ และเรื่องเหล่านี้ ก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ผู้ชาย ก็ควรรู้ เพื่อการดูแลคุณผู้หญิงให้ผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน ติดตามได้ใน UNMASK STORY Case#9 :ตอน สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตอนนี้ได้เลยครับ


 • เมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจเจ้านายเก่าก็ดี บริษัทใหม่ก็สุดปังเลือกแบบไหน ถึงจะไม่อึดอัดพูดคุยกันประสาคนทำงานกับ Topic สุดอึดอัด เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ----------------------คืนนี้มาร่วมพูดคุย และแชร์ประสบการณ์ดีๆในวันที่เราจำเป็นต้องตัดสินใจเดินหน้าบางทีประสบการณ์ของคุณ อาจเป็นประโยชน์กับใครหลายคนFACEBOOK LIVE คืนนี้ 21.00 น.ในรายการ The Practical Club Monday#คลับของเพื่อนที่เปิดใจคุยกันในเรื่องงาน #ClubMondayห้ามพลาด!!!#มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ #ThePractical #ClubMonday-----------------------เพื่อไม่ให้พลาด Content สนุกๆ สำหรับคนทำงานที่เอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ กด #ติดตาม และ กด #SeeFirst เพจ มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ เอาไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาด LIVE สนุกๆ ไปพร้อมกัน

 • เมื่อถึงเวลาต้องหา "ทางเลือก" ในวันที่ "ทางรอด" จะเหลือน้อย วิกฤติการล่มสลายของธุรกิจ การเลิกจ้างอาจทำให้ชีวิตคนทำงานหลายคน อาจต้องเดินอยู่บนทางสามแพร่ง หรือ หลายแพร่ง เราจะไปต่ออย่างไร เชื่อหรือไม่ว่า "เราตัดสินได้ ด้วยตัวเราเอง"#มองด้วยกันคิดด้วยกัน #ทุกปัญหามีทางออกเสมอ มาติดตามชมแนวคิด จาก Coaching Card ผ่าน 3 ผู้ดำเนินรายการ ดร.พี อ.เศก และ ดร.ช่อในรายการ The Practical Point of You โดยเราจะมาคุยเรื่องของคุณแบบสดๆFACEBOOK LIVE : ทุกวันอังคารเวลา 21.00 น.#แล้วคุณจะมีรอยยิ้มกลับไป #ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ #ThePracticalPointOfYou ------------- เพื่อไม่ให้พลาด Content สำหรับคนทำงานที่เอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ กด #ติดตาม และ กด #SeeFirst และอย่าลืม กด #TurnOnLiveNotification ของเพจ #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ เอาไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาด LIVE สนุกๆของเรา ไปพร้อมกัน

 • มหาสมุทรของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล ที่กำลังถูกคุกคามจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการประมงเกินขนาด การท่องเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางทะเล เราจะอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ได้อย่างไร ? รายการ "เราปรับ...โลกเปลี่ยน" We Shift...World Change ตอน SDGs Talk Ep.10 "รักทะเล รักษ์ต้นทางทรัพยากร" ... พบกับแขกรับเชิญพิเศษ - คุณนาถฤดี โฆษิตาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - รศ.ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้ประสานงาน ชุดโครงการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติสู่ SDG 14 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ Co-founder & CEO, Environment Education Center Thailand ดำเนินรายการโดย ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล ... #ยั่งยืนไปด้วยกัน #ไม่ทำไม่ได้แล้ว #SDGsinActions #GCNT #เราปรับโลกเปลี่ยน #WeShiftWorldChange #SDGsTalk #สังคมดีได้เริ่มต้นที่ตัวเรา

 • "เพื่อนรัก หักเหลี่ยมโหด"...ในชีวิตการทำงาน ทำไมเราต้องเจอ "เพื่อนร่วมงานที่ร้ายที่สุด"บั่นทอนเราได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวจนถึงเรื่องงานถ้าเราต้องเจอกับเพื่อนแบบนี้ เราจะทำอย่างไร???คืนนี้มาร่วมพูดคุย และแชร์ประสบการณ์เพื่อนร้ายๆและวิธีจัดการให้อยู่หมัดในรายการ The Practical Club MondayLIVE คืนนี้ 21.00 น.#คลับของเพื่อนที่เปิดใจคุยกันในเรื่องงาน #ClubMondayห้ามพลาด!!!#มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ #ThePractical #ClubMonday-----------------------เพื่อไม่ให้พลาด Content สนุกๆ สำหรับคนทำงานที่เอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ กด #ติดตาม และ กด #SeeFirst เพจ มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ เอาไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาด LIVE สนุกๆ ไปพร้อมกัน

 • การปฏิบัติหน้าที่แบบ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่องยาวนานกับภารกิจตรวจหาเชื้อ ที่ถูกขนานนามว่า "แล็บ ไม่เคยหลับ" ติดตามชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ #ทีมปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ที่เข้มข้น และร่วมเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่กันได้ใน UNMASK STORY Case#7 : ตอน ทีมปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตอนนี้ได้เลยครับ รายการ #UnmaskStory #CASE7 #ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ #โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 • นาทีชีวิต ทุกนาทีของคนไข้ คือ การต่อสู้อย่างเข้มข้นของบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนงาน "หอผู้ป่วยวิกฤต" หรือ "ไอซียู" การทำงานที่นับเป็นวินาทีต่อวินาทีของบุคลากรกลุ่มนี้ เป็นเรื่องยากมากขึ้น กับการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 เรื่องราวการทำงานของพวกเขาจะสาหัสเพียงใด อะไรคือสิ่งที่พวกเขายังเลือกที่จะทำ ติดตามได้ใน UNMASK STORY Case#8 :ตอน ไอซียูทีม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตอนนี้ได้เลยครับรายการ #UnmaskStory #CASE8#ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่#โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 • เป้าหมายเรื่องการมีสุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดีหมายความถึงอะไร?และเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอย่างไร? ทุกวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาด้านการมีสุขภาพที่ดีและกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว อีกทั้งยังมีสถานณการณ์โควิด-19ที่กำลังระบาดอยู่ เราขอเชิญมาฟังมุมมองและร่วมแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน กับนักขับเคลื่อนตัวจริง ได้ใน รายการ "เราปรับ...โลกเปลี่ยน"We Shift...World Change ตอน SDGs Talk Ep.9 "ดูแลสุขภาพเชิงรุก เพื่อสุขภาวะที่ดี" พบกับแขกรับเชิญพิเศษ- คุณอนุชิต วะสีนนท์กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัลเฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด- สพ.ญ. ดร.อังคณา เลขะกุลสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)กระทรวงสาธารณสุข- คุณธนากร พรหมยศCo-Founder & CEO YoungHappy ดำเนินรายการโดย ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล #ยั่งยืนไปด้วยกัน #ไม่ทำไม่ได้แล้ว #SDGsinActions#GCNT #เราปรับโลกเปลี่ยน #WeShiftWorldChange #SDGsTalk #สังคมดีได้เริ่มต้นที่ตัวเรา