Afleveringen

 • In deze podcast laat financiële journalist Hans de Geus zien hoe de toenemende woonarmoede in Nederland samenhangt met de stijgende vermogensongelijkheid. De zogenaamde woningcrisis is volgens de Geus een verschijnsel van ongelijkheid. De aanpak van de wooncrisis is tevens een vehikel om ongelijkheid aan te pakken.

  De Geus laat zien hoe de neoliberale invulling van de financiële markten sinds de jaren 80 (deregulering van banken, liberalisering huurprijzen en lagere rentes) tot een vicieuze cirkel heeft geleid waar vooral rijke mensen hun vermogen sparen en beleggen (via stenen). De aanpak van de woningcrisis moet daarom niet een eenzijdige focus leggen op het bouwen van nieuwe huizen, maar ook op de aanpak van ongelijkheid.

  ‘Houd daarin ook een onderscheid binnen generaties – het zijn vooral starters zonder rijke ouders die het nu zwaarder hebben op de huizenmarkt. Daarom is het hoog tijd om een belangengroep voor deze kwetsbare doelgroep op te richten.’

  Hans de Geus financiële journalist en beurscommentator bij onder meer RTL Z. Hij is auteur van ‘Hoe ik toch een huisjesmelker – over woonarmoede en ongelijkheid’. Het boek won de Prinsjesboekenprijs 2021 , de prijs voor beste politiek boek van het voorgaande parlementaire jaar. De Jury prijst het boek dat het „op een heldere en toegankelijke manier uit hoe de huizenmarkt in elkaar zit en hoe we in de huidige situatie verzeild zijn geraakt.”

  In dit gesprek helpt hij ons verder in de samenstelling van een menulijst voor een meer rechtvaardige woningmarkt (volkshuisvesting)

  Voor meer informatie, check: www.progressiefcafe.nl, http://vn.nl/de-onderstroom en word lid.

  Volg ons:

  Twitter: https://twitter.com/ProgressiefCafe

  Instagram: https://www.instagram.com/progressiefcafe/

  Facebook: https://www.facebook.com/ProgressiefCafe

  Produced door Daan Haselager

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daan-haselager-2a1bb3108/

  Instagram: https://www.instagram.com/daanhaselager/

 • In deze podcast laten wij ons door financiële econoom Mathijs Korevaar door de geschiedenis gidsen om lessen te verzamelen voor de huidige wooncrisis. Wij reflecteren over beleidskeuzes die er voor kunnen zorgen dat de woonarmoede in Nederland wordt beteugeld, en hoe wij huren weer aantrekkelijk en rechtvaardig kunnen maken. Mathijs presenteert de financiële knoppen waar de overheid aan kan draaien om de woonarmoede aan te pakken.

  Matthijs Korevaar is universitair docent financiën aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zijn onderzoek zich richt op het bestuderen van de woningmarkt. Hij promoveerde aan de Maastricht University op zijn proefschrift "Financial Lessons from the Long History of Housing Markets". Eerder dit jaar won hij de Van der Knaap-prijs voor dit promotieonderzoek. Vanaf januari 2022 zal hij zijn werk voortzetten op de Columbia University in New York, waar hij onderzoek gaat doen naar de rol die woonvermogens en woningbezit spelen in het genereren van ongelijkheid.

  Voor meer informatie, check: www.progressiefcafe.nl, http://vn.nl/de-onderstroom en word lid.

  Volg ons:

  Twitter: https://twitter.com/ProgressiefCafe

  Instagram: https://www.instagram.com/progressiefcafe/

  Facebook: https://www.facebook.com/ProgressiefCafe

  Produced door Daan Haselager

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daan-haselager-2a1bb3108/

  Instagram: https://www.instagram.com/daanhaselager/

 • Zijn er afleveringen die ontbreken?

  Klik hier om de feed te vernieuwen.

 • In deze podcast geeft Catelijne Akkermans een kritische reflectie op hoe het CBS en beleidsmakers dak- en thuisloosheid meten. Doordat bestaande modellen niet inclusief zijn blijft er een diverse groep Nederlanders buiten de cijfers: de onzichtbare dak- en thuislozen. Akkermans geeft aan hoe het dominante mensbeeld van zelfredzaamheid bijdraagt aan de toenemende dak- en thuisloosheid in Nederland, en waarom wij naar een alternatief mensbeeld toe moeten: samenredzaamheid.

  In de podcast presenteert zij ook een alternatieve meetmethode die recht probeert te doen aan de complexiteit van Nederland. Daarnaast vertelt zij waarom wij onze kwaliteitscriteria voor woningen moeten heroverwegen om een thuis te vinden vinden voor duizenden dak- en thuislozen in Nederland.

  Catelijne is praktijk- en actieonderzoeker. Als gepromoveerde sociale wetenschapper blijft zij niet in de ivoren toren haar respondenten bestuderen, zij staat ook met haar poten in de modder. Ze observeert niet alleen, ze handelt indien dat nodig is.

  Het is vanuit die expertise dat zij een kritische reflectie geeft op dominante modellen die geen recht doen aan de werkelijkheid. Laat je je in deze podcast door Cathelijne inspireren over een alternatieve inrichting van onze 'woningmarkt', waar het individu aan haar eigen lot wordt overgelaten.

  Voor meer informatie, check: www.progressiefcafe.nl, http://vn.nl/de-onderstroom en word lid.

  Volg ons:

  Twitter: https://twitter.com/ProgressiefCafe

  Instagram: https://www.instagram.com/progressiefcafe/

  Facebook: https://www.facebook.com/ProgressiefCafe

  Produced door Daan Haselager

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daan-haselager-2a1bb3108/

  Instagram: https://www.instagram.com/daanhaselager/

 • Wij introduceren De Onderstroom, een podcast en een journalistieke platform van Progressief Café; een progressieve denktank en politiek platform waarin ideeën uit de progressieve onderstroom vertaald worden naar beleid en praktijk.

  In de eerste afleveringen praten redacteuren Kiza Magendane en Koen Bruning je kort bij over het belang van pluralistisch populisme binnen progressief Nederland en hoe De Onderstroom wil bijdragen aan de omkering van de bestaande orde om economische welvaart eerlijk te verdelen. We beginnen met de wooncrisis.

  Voor meer informatie, check: www.progressiefcafe.nl, http://vn.nl/de-onderstroom en word lid.

  Volg ons:

  Twitter: https://twitter.com/ProgressiefCafe

  Instagram: https://www.instagram.com/progressiefcafe/

  Facebook: https://www.facebook.com/ProgressiefCafe