Afleveringen

 • In deze eerst aflevering over de schaalbare krijgsmacht, van de Samen Sterker podcast, hebben we de eer in gesprek te gaan met onze staatssecretaris Christophe van der Maat. De staatssecretaris mag dan wel demissionair zijn, hij is nog onverminderd betrokken en ambitieus. In een openhartig interview vertelt de staatssecretaris over zijn verantwoordelijkheden en de uitdagingen waar wij met Defensie voor staan, over zijn visie en ambities, maar ook zijn zorgen: al met al “een ongecensureerd open inkijkje in hoe het is om staatssecretaris te zijn en hoe je daar persoonlijk mee probeert om te gaan”.

  Cultuuromslag

  In gesprek over zijn ervaringen met de organisatie spreekt de staatssecretaris zich uit over de cultuuromslag die we bij Defensie moeten maken. Jaren van bezuinigingen hebben geleid tot een cultuur van centralisatie, angst en controle; het is van het grootste belang dat wederzijds vertrouwen weer de basis wordt. Daarnaast is de staatssecretaris niet bang om te kijken naar de burgermaatschappij en roept hij op tot openheid en kwetsbaarheid als basis voor de Defensieorganisatie – in de woorden van de staatssecretaris: “ik weet het niet, dat is ook een antwoord” en “gewoon nee zeggen tegen de staatssecretaris”.

  Sleutelen aan het Defensie-DNA

  Maar Defensie staat voor nog veel meer uitdagingen, ingrijpende veranderingen die het DNA van de organisatie gaan veranderen. Maar de noodzaak is hoog en de van nature ongeduldige staatssecretaris roept op tot tempo. Meer doen om innovatie de ruimte te geven in de organisatie; durven te leren van en samenwerken met de burgermaatschappij; een schaalbare krijgsmacht; de arbeidsmarkt benaderen met een luisterend oor, zorgen voor het welzijn en de ontwikkeling van de werknemer – al deze dingen moeten deel worden van het DNA van de Defensieorganisatie, aldus de staatssecretaris.

  Schaalbaarheid

  Een bijzondere uitdaging ziet de staatsecretaris op het gebied van schaalbaarheid: “Schaalbaarheid betekent van alle afdelingen opnieuw overdenken hoe je ze gaat organiseren.” Hij begrijpt dat zo’n snelle en ingrijpende verandering moeilijk is, maar hij roept ons over de “groeipijn” heen te zetten en over problemen heen te kijken: “als die knop er niet is, dan moet die er komen!”

  Zorgen

  De staatssecretaris maakt zich echter ook zorgen. De bezuinigingen hebben diepere sporen achtergelaten dan hij had kunnen vermoeden: “Ik had niet door gewoon als geïnteresseerde burger van Nederland hoe diep Defensie heeft moeten gaan, dat is gewoon shocking.” Hij maakt duidelijk dat het niet lang mag duren voordat we grote stappen gaan maken op het welzijn van onze mens en organisatie.

  “een ongecensureerd inkijkje” in de innerlijke wereld van staatssecretaris Christophe van der Maat.

 • In de vierde aflevering van de Just Culture-serie gaan we in gesprek met luitenant-kolonel der mariniers Stefan Mastenbroek. Als commandant van het Mariniers Opleidingscentrum is hij de uitgelezen persoon om ons alles te vertellen over de relatie tussen sociale veiligheid en gehardheid. De voor Defensie zo karakteristieke gehardheid lijkt op de eerste blik strijdig met het ideaal van sociale veiligheid. Luitenant-kolonel Mastenbroek zorgt in ons interview voor een genuanceerder beeld.

  Transparant leiderschap

  Het Korps Mariniers is in dit opzicht een transformatie aan het ondergaan. Gehardheid is en blijft een kernwaarde bij Defensie, maar deze moet samen kunnen gaan met sociale veiligheid. Daarom zet het Korps in op een transparante manier van leidinggeven, waarbij straffen gemotiveerd worden en waarbij tegenspraak wordt geduld en zelfs verwacht. Als je als marinier op missie bent en de hoogste in rang neemt alle beslissingen, dan heb je eigenlijk gefaald, aldus Mastenbroek.

  Leading by example

  Mastenbroek zet in op leading by example. Een goed leider is iemand die tussen mensen in staat en meedoet, niet iemand die vanuit een ivoren toren bevelen uitdeelt. De beste leiders die hij heeft meegemaakt, zegt hij, waren leiders “die niet hun rang gebruikten om leiding te geven, maar hun persoonlijkheid.”

  Leiderschap is een reis

  Dit sluit aan bij Mastenbroeks holistische visie van leiderschap als een persoonlijke reis. Je hebt van geboorte bepaalde karaktereigenschappen nodig om leiding te kunnen geven, maar je moet ze ook trainen door te investeren in zelfreflectie, te lezen, en feedback en voorbeelden van anderen mee te nemen. Leiderschap moet je verdienen: een leider ben je pas wanneer je zo goed bent, dat ánderen jou een leider vinden.

  De kunst van het opleiden: balanceerakte tussen kwaliteit en kwantiteit

  Onze mariniers en al onze andere militaire toppers die op uitzending gaan moeten allemaal een keer worden opgeleid. Het opleiden vraagt niet alleen kennis, maar ook inzicht in de psychologie en groepsdynamieken van kandidaten, waarbij de opleider voortdurend de afweging moet maken tussen kwaliteit en kwantiteit. Je wilt als opleider de best mogelijke mariniers opleiden, maar tegelijkertijd moet je gewoon een bepaald aantal mariniers leveren: de balans hiertussen bewaken is een kunst waar nog te weinig waardering voor bestaat, aldus Mastenbroek.

  Al deze thema’s – sociale veiligheid en gehardheid, leiderschap, opleiden – komen uitgebreid aan bod. Tussendoor deelt Mastenbroek het een en ander over zijn eigen ervaringen als marinier en als adviseur in Den Haag. Dat en meer in deze aflevering van Just Culture met Stefan Mastenbroek.

 • Zijn er afleveringen die ontbreken?

  Klik hier om de feed te vernieuwen.

 • Als leider heb je een grote verantwoordelijkheid voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Hoe zorg je ervoor dat mensen zich veilig en gewaardeerd voelen op de werkvloer? Hoe kun je als toezichthouder handhaven maar tegelijkertijd ook vertrouwen geven? Waarom ontstaan sociaal onveilige dynamieken eigenlijk? Dit en meer bespreken we in de podcast met Inspecteur Militaire Gezondheidszorg Manon Molenaar.

  Nieuwe stijl van leiderschap: van inspectie naar toezicht

  Manon staat symbool voor een nieuw stijl van leiderschap. Een inspecteur moet niet met een wijzend vingertje zwaaien, maar erop toezien dat er samen gewerkt wordt aan een veilige werkomgeving. De toezichthouder nieuwe stijl is transparant in alles wat hij doet en open voor reflectie en feedback: je moet degene op wie je toezicht houdt ook toezicht laten houden op jou.

  De grondvesten van een sociaal veilige omgeving

  Hoe creëer je een sociaal veilige werkomgeving? We bespreken de oorsprong van sociale onveiligheid en het belang van eigenwaarde en wederzijds vertrouwen voor een sociaal veilige werkomgeving. “Als je er zelf helemaal mag zijn en fouten mag maken, dan mag de ander dat ook.”

  Schurende kernwaarden

  Als leider werkt Manon vanuit “schurende kernwaarden”: leren en verbeteren maar ook handhaven, verbonden zijn maar ook onafhankelijk, transparant zijn maar ook zorgvuldig. Schurende kernwaarden dwingen je om altijd in gesprek te blijven: juist dit aanhoudende gesprek maakt het mogelijk om goede beslissingen te nemen in moeilijke situaties.

  De grenzen van sociale veiligheid

  Manon Molenaar heeft een hart voor het thema van sociale veiligheid, maar ze wijst ook op de grenzen van dit ideaal: je moet ernaar streven, maar ook beseffen dat je nooit een volledig sociaal veilige omgeving zal kunnen realiseren. “Er zullen altijd mensen zijn die baat hebben bij een sociaal onveilige cultuur.” Het minimaliseren begint bij werken aan jezelf en goed leiderschap.

  Een bijzondere Reeks tussen Samen Sterker Podcast en Just Culture

  In een samenwerking tussen de Samen Sterker Podcast van het Transitieteam CDS en het project Just Culture, wordt de discussie aangegaan over de impact van sociale veiligheid op operationele effectiviteit, waarbij sommigen vrezen dat het de operationele veiligheid ondermijnt, terwijl anderen geloven dat het deze juist versterkt.

 • Van rode baret tot commando: Een reis van erkenning, hoogte- en dieptepunten

  Binnen de krachtige muren van defensie huist een cultuur doordrenkt van traditie, eer en kameraadschap. Maar zoals elk krachtig instituut heeft het zijn eigen uitdagingen.

  De betekenis achter een baret, de waarde van acceptatie en de uitdaging van het overstijgen van symbolen; het zijn allemaal onderwerpen die we uitvoerig bespreken in onze nieuwste podcastaflevering.

  De onzichtbare kracht achter militaire banden: meer dan alleen training

  Bij de Luchtmobiele Brigade, aldus Mike, was er een tijd waar het verdienen van de rode baret meer betekende dan eerdere prestaties. Een zware last voor de jonge leidinggevenden, die ondanks hun vaardigheden soms worstelden om erkenning te vinden. Maar is erkenning slechts een kwestie van symbolen, of gaat het dieper dan dat?

  Waarom emotionele intelligentie en diversiteit cruciaal zijn in het Leger

  Mijn gesprek met Mike, die zijn reis deelde van de Luchtmobiele Brigade naar het Korps Commandotroepen, biedt een verhelderend perspectief. Hij herinnert ons eraan dat individuele waardering niet alleen over fysieke prestaties gaat. Er is zoveel meer.

  Tradities en toekomst: Het evoluerende landschap van militaire cultuur

  Onze discussie gaat dieper in op de intensieve trainingen en hoe deze unieke ervaringen een band scheppen tussen militairen die je nergens anders vindt. Het is een relatie die de rivaliteit tussen verschillende eenheden overstijgt, een die is gebouwd op vertrouwen, gedeelde uitdagingen en zelfontdekking.

  Overstijg de symbolen: De echte waarde van erkenning in het leger

  Maar hoe gaan we om met onenigheid binnen zo'n cultuur? Hoe bevorderen we open communicatie, bouwen we vertrouwen op en zorgen we ervoor dat elk individu zich gewaardeerd voelt?


  In een samenwerking tussen de Samen Sterker Podcast van het Transitieteam CDS en het project Just Culture, wordt de discussie aangegaan over de impact van sociale veiligheid op operationele effectiviteit, waarbij sommigen vrezen dat het de operationele veiligheid ondermijnt, terwijl anderen geloven dat het deze juist versterkt.

 • Brigade-generaal der Mariniers Jeff Mac Mootry, recentelijk gepensioneerd, heeft sinds 1985 een opmerkelijke carrière opgebouwd, waarbij hij internationale missies heeft volbracht in o.a. Cambodja en Bosnië. Naast zijn expertise als parachutist en commando, viel hij op door zijn stevige oppositie tegen de verplaatsing van de Marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen, waarbij hij opkwam voor het welzijn van de mariniers en hun gezinnen. Ondanks militaire conventies zette hij zich in voor open dialoog en teambelang, zoals blijkt uit zijn woorden: "Wil de gemeenschap leven, moet de mens zich geven.

  Een bijzondere Reeks tussen Samen Sterker Podcast en Just Culture

  In een samenwerking tussen de Samen Sterker Podcast van het Transitieteam CDS en het project Just Culture, wordt de discussie aangegaan over de impact van sociale veiligheid op operationele effectiviteit, waarbij sommigen vrezen dat het de operationele veiligheid ondermijnt, terwijl anderen geloven dat het deze juist versterkt.

  Wat je kunt verwachten van deze podcast:

  - Een diepe duik in Mac Mootry's 38-jarige carrière bij het ministerie van Defensie, waarin hij de uitdagingen, beslissingen en momenten van zelfreflectie deelde die het leven van een marinier vormen.

  - Een verhelderende kijk op diversiteit en inclusie, waarbij Mac Mootry het belang benadrukt van kijken voorbij huidskleur, geloof en geaardheid.

  - Reflecties op leiderschap, met name het belang van open communicatie en het creëren van een omgeving waar meningen en ideeën kunnen bloeien.

  Mac Mootry's carrière is niet alleen een getuigenis van zijn moed en vastberadenheid, maar ook van zijn menselijkheid. In een wereld waar elke beslissing het verschil kan betekenen tussen leven en dood, toont zijn verhaal de kracht van vertrouwen, kameraadschap en de banden die mariniers met elkaar delen.

  Luister nu naar de 'Samensterker' podcast. Laat je inspireren door het verhaal van een man wiens toewijding, inzicht en leiderschap een lichtend voorbeeld zijn voor ons allemaal.

 • De kruising van Defensie, Technologie & Mode

  Defensie, technologie en mode. Deze drie elementen lijken misschien niet meteen aan elkaar gekoppeld te zijn. Maar in een recente podcast kom je te weten waarom ze meer met elkaar te maken hebben dan je zou denken.

  Een Kwart Eeuw KPU-bedrijf van Loods tot Legende

  Het is een verhaal van 25 jaar; een verhaal van een bedrijf dat begon in een simpele loods en zich ontwikkelde tot een indrukwekkende onderneming. Ter gelegenheid van dit zilveren jubileum sprak de podcast-host Dennie van Diesen met Dave van Noort, de drijvende kracht achter het KPU-Bedrijf van Defensie.

  Herinneringen en Reflecties: Boris Kijkt Terug

  Boris Bosklopper, de originele oprichter, reflecteert vanuit het verre Stavanger op de beginjaren van het KPU-Bedrijf en de uitdagingen die het tegenkwam. De weerstanden, de culturele samensmeltingen, en ja, een gedenkwaardige voorlichtingsbijeenkomst voor het Korps Mariniers. Het verleden is rijk aan verhalen en lessen die het fundament vormen voor het huidige succes van het KPU-Bedrijf.

  Achter de Schermen bij het KPU-Bedrijf: Misvattingen en Vertrouwen

  Dave belicht echter ook de misvattingen over hun werk, de noodzaak om vertrouwen op te bouwen, en het belang van open communicatie. Zijn inzicht in het complexe proces achter het leveren van kleding en uitrusting aan zowel militairen als civiele diensten zoals de douane biedt luisteraars een blik achter de schermen.

  De Digitale Toekomst: het KPU-bedrijf en de sprong met SAP

  Een cruciaal onderwerp dat naar voren kwam, is de implementatie van het SAP systeem, een vooruitstrevende stap naar modernisering. Dit systeem, bedoeld om beter zicht te krijgen op voorraden, belooft ook betere voorspellingen te bieden. Maar de echte innovatie? Die zit hem in de mensen. De unieke combinatie van de ervaring van oudere medewerkers met de frisheid van jong talent maakt dit bedrijf zo bijzonder.

  Duurzaamheid Aan Het Front

  En dan is er nog de duurzaamheid, een brandend onderwerp in deze tijd. Dave's bewustzijn over de impact van de kledingindustrie op het milieu en zijn oproep om binnen defensie meer aandacht te besteden aan de ecologische voetafdruk van kleding en uitrusting is zowel tijdig als essentieel.

  Waarom Luisteren? De Essentie van het KPU-bedrijf

  Dus, waarom zou je naar deze podcast moeten luisteren? Omdat het een verhaal is van groei, uitdagingen, innovatie, en een visie op de toekomst. Omdat het gaat over mensen, technologie, mode en defensie. Maar vooral omdat het laat zien dat met passie, toewijding en de juiste instelling, er geen limiet is aan wat je kunt bereiken.

  Uitnodiging tot Inspiratie

  Trek een comfortabele stoel bij, zet je koptelefoon op, en duik in de wereld van het KPU-bedrijf van Defensie. Proost op de volgende 25 jaar!

 • In deze aflevering spreken we met Martijn van der Vorm. Hij heeft zijn PhD War Studies afgerond bij NLDA/Universiteit Leiden. Tevens is hij ook Stafofficier DOPS J5 (Plans). In zijn promotieonderzoek onderzocht hij de leerprocessen in de Nederlandse en Britse krijgsmachten tijdens hun campagnes in Zuid-Afghanistan. Daarbij keek hij ook naar de impact van deze ervaringen na de missie. Hadden we de Taliban bijvoorbeeld niet bij gesprekken moeten betrekken? Die beslissing was puur politiek.

  Voetstappen in Uruzgan-zand

  De nieuwste podcastaflevering onthult ervaringen van Van der Vorm - een officier die Afghanistan zowel uit geschiedenisboeken kent als uit eigen ervaring.

  Waren We Echt Voorbereid?

  “Ervaring in Afghanistan is waardevol, maar ook zeer specifiek voor die context. Waren we voorbereid?” Van der Vorm geeft een interessant perspectief op de nuance van oorlogsvoering. Het doet je je afvragen: Hoe hebben onze voorafgaande ervaringen ons gevormd? En waren we echt voorbereid op wat Afghanistan voor ons in petto had?

  Nederland vs. VK: Strategische Verschillen

  De dynamiek tussen de Nederlandse consistentie en Britse tactische veranderingen onthult unieke strategische inzichten. Hoe beïnvloedt dit toekomstige militaire acties?

  Blik Vooruit

  De discussie over de krijgsmacht's toekomst is onmisbaar. We moeten huidige uitdagingen aanpakken en voorbereid zijn op wat nog komt.

  Waarom Luisteren?

  Deze podcast is niet alleen een geschiedenisles, maar ook een reflectieve reis voor elke militair en zelfs voor hen buiten het leger. Het is een kans om een dieper inzicht te krijgen in de realiteiten van oorlogsvoering, de complexiteiten van het beleid en de eeuwige uitdagingen van militaire strategieën. Martijn had altijd al interesse in hoe de krijgsmachten zich moesten aanpassen in conflicten. Door middel van zijn promotieonderzoek kon hij in deze thema’s dieper gaan duiken en is hij gepromoveerd met zijn proefschrift The Crucible of War. Interesse in het lezen van zijn proefschrift? Je kunt het proefschrift online vinden op scholarlypublications.universiteitleiden.nl.

 • Als je je afvraagt hoe ver Ruud's visionaire droom al is uitgekomen, namelijk het smeden van een duurzame samenwerking tussen Defensie en de civiele maatschappij om de veiligheid van Nederland te waarborgen, dan mag je deze aflevering absoluut niet missen!

  Ruud en Albert enthousiasmeren ons met hun verhalen over de intensieve samenwerking met reservisten en hun gedeelde oefeningen. Door civiele partijen te betrekken bij deze oefeningen, ontstaat er een klik tussen Defensie de maatschappij. Er ontstaat een gevoel van openheid en wederzijds begrip dat voorheen ongekend was.

  En wat te denken van hun aanstaande avontuur? Ruud en Albert zullen binnenkort met een indrukwekkende groep reservisten afreizen naar het prachtige Roemenië. Het enthousiasme en de positieve verhalen van zowel medewerkers als civiele partijen zijn overweldigend:

  Maar dat is nog niet alles. De heren hebben nog grootse plannen voor de toekomst. Ze willen de inzet van reservisten vooral intensiveren tijdens piekbelastingen. Daarnaast is het hun doel om voltijds militairen te detacheren bij bedrijven. Hierdoor wordt de kennis binnen de organisatie aanzienlijk vergroot en ontwikkelen zij zich tot zelfstandige krachten op de werkvloer. Het resultaat? Een ongekend vertrouwen tussen de militaire en civiele wereld, dat de basis vormt voor nog meer innovatie en samenwerking. Het 101 Geniebataljon was slechts het begin, een veelbelovende pilot voor Total Force Genie. Nu is het tijd om ervoor te zorgen dat alle genie-eenheden reservisten kunnen inzetten.

  Een ambitieus streven, maar met de passie en vastberadenheid van Ruud en Albert gaan we ongetwijfeld ongekende hoogten bereiken!

  Ben je geïntrigeerd en wil je meer te weten komen over Total Force Genie? Aarzel dan niet langer en bezoek de website https://www.businessclubgenie.nl/. of zoek op intranet naar de mindef mail van Ruud of Albert.

  Laat je meeslepen door hun verhaal en sluit je aan bij de beweging die de toekomst van onze veiligheid vormgeeft.

  Luister deze podcast met prachtige voorbeelden.

 • Transitie bestaat veelal niet binnen de overheid (innovatie wel), het gaat vaak om efficiëntie en reparatie. We duiken dieper in het onderwerp innovatie bij Defensie. en bespreken boeiende projecten zoals MINDBase en IDEE.

  MINDBase is een initiatief dat in samenwerking met toonaangevende kennisinstellingen zoals TNO, MARIN, NLR en COMMIT is opgezet. Het doel is het creëren van een locatie buiten de traditionele grenzen van Defensie. Hier kunnen startups, universiteiten en gemeente-instellingen samenkomen om gezamenlijk te innoveren. Lars deelt een bijzonder project dat hem is bijgebleven.

  Een ander opmerkelijk project waar Lars intensief aan heeft gewerkt, is IDEE! IDEE staat voor Innovation DEvelopment Experience, een exclusief tienmaandenprogramma. Tijdens IDEE! word je opgeleid om innovatieve initiatieven te begeleiden en te implementeren. Dit programma is speciaal ontwikkeld door COMMIT en de Nederlandse Defensie Academie om het innovatievermogen van medewerkers te vergroten.

  Ben jij iemand met briljante ideeën, maar vind je het lastig om ze naar voren te brengen? Dan is het talenontwikkelingsprogramma IDEE! echt iets voor jou. Ontdek hoe je jouw ideeën effectief kunt inzetten. Neem contact op via: [email protected]

  We beseffen dat ware organisatorische ontwikkeling alleen plaatsvindt wanneer medewerkers zich kunnen ontwikkelen. In plaats van simpelweg oplossingen aan te reiken, leren we onze medewerkers de kunst van het innoveren. Want uiteindelijk gaat het erom dat we hen leren vissen, niet dat we ze slechts een vis geven.

  Tune in op deze fascinerende aflevering boordevol inspiratie en ontdek hoe innovatie een cruciale rol speelt binnen de overheid!

 • Deze keer aan tafel Peter Marx commandant van het 45e Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland. Met 23 jaar ervaring in operationele gevechtseenheden is hij een ware expert binnen Defensie.

  Wat deze aflevering extra speciaal maakt, is dat Peter een cruciale rol heeft gespeeld bij het schrijven van zowel de Defensievisie als de Defensienota. Hij heeft een schat aan ervaring opgedaan, zowel op operationeel niveau waar hij motivatie en zingeving vindt, als op beleidsniveau waar hij concrete verbeteringen heeft doorgevoerd voor de uitvoerende medewerkers.

  Ontdek in deze aflevering wat de Defensievisie inhoudt en welke maatregelen nodig zijn om Nederland effectief te beschermen tegen bedreigingen. Peter deelt ook waardevolle inzichten over de Defensienota, inclusief de belangrijkste doelen en het bijbehorende budget.

  Dreiging is iets wat altijd aanwezig is, en Peter illustreert dit aan de hand van het voorbeeld van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Hij benadrukt dat zelfs gebeurtenissen in andere delen van de wereld, zoals een energiecrisis en inflatie, directe dreigingen kunnen vormen voor Nederland. Het waarborgen van de veiligheid van onze samenleving en die van onze bondgenoten staat altijd centraal.

  Maar dat is niet alles. Peter deelt ook een belangrijke boodschap voor ons allemaal. Hoewel er nog veel verbeteringen nodig zijn binnen de organisatie, moeten we ook waarderen wat er al goed is. Laten we zuinig zijn op onze collega's, zij die ondanks bezuinigingen en moeilijke omstandigheden zijn doorgegaan. Ze hebben gezien hoe anderen gewond raakten of zelfs het hoogste offer brachten. Hun kracht en vastberadenheid hebben we hard nodig in de toekomst.

  Dus, beste Defensiemedewerkers, deze aflevering is voor jullie. Laat je inspireren door het verhaal van Peter Marx, een toegewijde commandant met waardevolle inzichten.

  Luister naar zijn ervaringen, ontdek de visie en plannen voor de toekomst van Defensie.

 • In deze aflevering spreken we met Luitenant-kolonel Pierre Vroomen van het Interventieteam Defensie. Het Interventieteam Defensie is een meldpunt voor Defensiepersoneel. Dit is een plek waar problemen kunnen worden gemeld die niet direct opgelost kunnen worden. Het interventieteam gaat vervolgens op zoek naar een oplossing.

  Over elk onderwerp kan een melding worden gemaakt. Meldingen gaan meestal over vastgoed en infrastructuur (legering, werkplekken), facilitaire dienstverlening, kleding en uitrusting, ICT en personeelszaken. Pierre noemt in de aflevering vele voorbeelden die hij op de werkvloer is tegengekomen.

  Pierre vertelt ons de volgende rode draad: “Collega's die problemen in potentie zouden kunnen 'oplossen' staan vaak ver weg van de gebruiker, waardoor ze de pijn niet zelf ervaren, dit maakt het lastig om problemen goed op te lossen”

  Je hebt altijd twee kanten van het verhaal. Wij als interventieteam streven ernaar zo neutraal mogelijk te zijn. Het interventieteam is een goed functionerend team dat proactief te werk gaat ten aanzien van melders. “We kunnen echt het verschil maken, niet alleen in kwantiteit maar vooral in kwaliteit”, aldus Pierre.

  Het is belangrijk dat je als Defensiepersoneel het probleem kenbaar maakt en blijft doorvragen. Door het aan te kaarten, kunnen we uiteindelijk proberen het op te lossen en ervoor zorgen dat het niet blijft liggen.

  Wil je een probleem aankaarten en een kleine bijdrage leveren aan de verandering van de cultuur binnen Defensie?

  Het interventieteam Defensie is op werkdagen telefonisch bereiken via (070) 318 80 00. Je kunt ook een e-mail sturen naar [email protected].

 • In deze aflevering praten we met Luitenant Kolonel André van Wijk. Hij is commandant bij het Defensie CBRN Centrum in Vught. Dit is een plek voor alle kennis, opleidingen, trainingen en inzet op het gebied van chemische, biologische, radiologische en nucleaire middelen.

  Novichok, een chemisch wapen wat in het verleden is ingezet, is hier een voorbeeld van. Dit is een sterk zenuwgif en het is levensgevaarlijk als je hiermee in aanraking komt. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op een eventuele aanraking met CBRN-omstandigheden en hoe je je hiertegen kunt beschermen.

  Allerlei trainingen vinden plaats voor militairen en civiele partijen, zoals de politie, brandweer en ambulancediensten. Door die trainingen worden zij bewust van de huidige situatie en wie wat moet doen op een plaats incident. In deze extreme situaties is samenwerken aan de veiligheid van cruciaal belang. Samen ben je namelijk sterker!

  Het doel is om de CBRN-capaciteiten in de toekomst te verbeteren. Alle militaire eenheden moeten kunnen optreden in deze omstandigheden. Ook streven we naar professionele ondersteuning van civiele veiligheidspartners in Nederland.

  Defensie is op zoek naar gemotiveerde mensen met een affiniteit voor milieu, laboratoria en/of gevaarlijke stoffen. Zij zijn welkom om met Defensie het avontuur aan te gaan om ons veilig te houden in CBRN-omstandigheden. Heb je vragen, interesse in het vakgebied of wil je je aanmelden?

  [email protected]

 • De gast in deze aflevering is Miriam de Graaff. Miriam is Hoofd Joint Expertisecentrum Communication & Engagement. Communication & Engagement (C&E) levert slagkracht door zich te richten op het beïnvloeden van de wil, percepties en/of het gedrag van tegenstanders en andere relevante partijen in relatie tot de operatie. Onder C&E vallen: StratCom (Strategic Communications), InfoOps (Information Operations), Mil PA (Military Public Affairs), PSYOPS (Psychological Operations) en CIMIC (Civil Military Cooperation).

  In een militaire operatie zijn gedragsinzichten een belangrijk wapen: juist door gebruik te maken van inzicht in mensen en hun omgeving wordt iedere militaire activiteit effectiever. Het gedrag van mensen is namelijk ‘key’ in iedere operatie. Zo is het doel van een oorlog dat de vijand het gewenste gedrag vertoond: namelijk het neerleggen van hun wapens. Is dit nieuw? Zeker niet: militair optreden had altijd al het doel om ‘de wil tot vechten van de vijand te ontnemen’.
  Ook de afgelopen decennia waren we in diverse missies al bezig met het winnen van de Hearts & Minds om het vertrouwen van de bevolking te winnen, de boodschap van de vijand te ondermijnen, en crisissituaties te coördineren om escalatie en incidenten te voorkomen. Maar de afgelopen jaren heeft het vakgebied C&E zich wel enorm geprofessionaliseerd en ontwikkeld. Een doorontwikkeling die, in de huidige tijd van beïnvloeding en beïnvloed worden, noodzakelijk is om als krijgsmacht effectief te kunnen blijven opereren. En in toekomstig optreden worden, doordat mensen meer verbonden zijn met elkaar en we meer optreden in een stedelijke omgeving, C&E activiteiten alleen nog maar belangrijker. Is je interesse gewekt? Luister dan deze podcast!

 • De gast in deze aflevering is kolonel Ludy de Vos. Ludy is Hoofd Afdeling Erkenning & Waardering bij het Nederlands Veteraneninstituut. Zijn hart ligt bij zichtbaar maken van en erkenning geven aan veteranen (en dienstslachtoffers) die zich met toewijding hebben ingezet en nog steeds actief inzetten voor de samenleving. Belangrijkste doel is bijdragen aan het behoud van balans bij veteranen, dienstslachtoffers en hun dierbaren of aan herstel van die balans in het leven waar nodig. Actief blijven meedoen stimuleren, soms met een beetje hulp, zodat zij een plaats in de samenleving kunnen behouden.

  Een veteraan is een (oud-)militair die voor een uitzending werd weggestuurd. De missie die bij deze uitzending hoorde kan het recht geven op een veteranenstatus, maar dat geldt dus niet voor elke inzet in het buitenland. Defensie bepaalt aan de hand van een inschatting van dreiging en risico’s die er toe kunnen leiden dat mensen na een missie extra materiele of immateriële (zorg) voorzieningen nodig hebben.

  Het is belangrijk dat jonge veteranen zowel actief dienend als post-actief verhalen en ervaringen delen. Want natuurlijk gaat het goed met veruit de meeste veteranen, maar niet met iedereen. Sommigen kunnen de omstandigheden niet goed verwerken en elk jaar sterven jonge mannen en/of vrouwen als indirect gevolg van heftige gebeurtenissen tijdens inzet. Omdat de last van één of meerdere missies te zwaar wordt, niet tijdig hulp is gezocht of er geen gehoor wordt gevonden bij hulpverleners en buddies, de ernst te laat onderkennen of hun geluiden niet de juiste aandacht krijgen.

  Kennis, erkenning, waardering, aandacht en zorg is er nodig en dit zijn begrippen waar het Nederlands Veteraneninstituut zich mee bezighoudt. In deze aflevering verteld Ludy wat het Nederlands Veteraneninstituut allemaal doet en waarom het belangrijk is om de verhalen van de veteranen te vertellen.

  Wil jij Ludy contacteren voor vragen of ideeën? Bel dan naar 088 334 0050 of stuur een e-mail naar [email protected].

 • In deze aflevering zijn Rob van den Heuvel en Jeroen Jeschke te gast. Rob is Hoofd Afdeling Jachtvliegoperatien en Jeroen expert in data governance en datamanagement bij het programma Digitale Transformatie van de Luchtmacht.

  Rob en Jeroen werken in twee verschillende hoeken van de organisatie, maar hun werkveld raakt elkaar meer dan je in eerste instantie wellicht denkt. Ze leggen dit uit met een concreet, urgent voorbeeld: de inval van Rusland in Oekraïne van februari 2022. Op korte termijn vlogen Nederlandse F-35s boven Polen. Maar bij het ontsluiten van data, en dus het leveren van informatie, stuitte de krijgsmacht op problemen.

  Rob vertelt: “We zijn ons onvoldoende bewust van wat er nodig is aan menskracht, kennis en kunde om iets te beheren wat ogenschijnlijk heel simpel is, zoals een appje op je telefoon.” Achter een bedrijf als Google zit namelijk ook een hele business die zich bezighoudt met data.

  Data is geclassificeerd materiaal en moet goed beveiligd worden, maar hoe doe je dat goed? En hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit voldoende is? En dat iedereen begrijpt wat de data betekent? In deze aflevering haalt Jeroen voorbeelden aan uit het materieel logistieke domein, om het belang van datamanagement uit te leggen.

  Hoe databewust zijn wij bij Defensie? Databewustzijn is het inzicht dat data een zaak is van iedereen. Acties en keuzes hebben invloed op de gehele verdere keten. Deze realisatie is van hoog belang voor het programma Digitale Transformatie, maar ook de rest van Defensie. Databewustzijn groeit, maar het moet nog verder groeien.

  Heb jij, als luchtmachter, een vraagstuk over data? Loop eens langs in de Luchtmachttoren op de 12e etage of mail naar [email protected].

 • In deze aflevering vertelt Professor Wim Klinkert, hoogleraar militaire geschiedenis aan de Nederlandse Defensie Academie, over waarom militaire geschiedenis zo belangrijk is. Wat kunnen we wel uit het verleden meenemen en wat eigenlijk niet?

  De werkelijkheid is ontzettend ingewikkeld en verandert continu. Hierin is het de taak van historici om ons te laten focussen op de geestelijke, intellectuele en mentale aspecten van de geschiedenis. De vraag is alleen: hoe doen we dat? Hoe leren we van het verleden?

  Een academisch denkniveau is nodig om de kwaliteit van nadenken over heden, verleden en toekomst sterk te maken. Ook geeft Wim talloze voorbeelden uit verschillende conflicten, zoals de eerste wereldoorlog en de oorlog in Oekraïne, die laten zien hoe onvoorspelbaar het verloop van een conflict kan zijn.

  Toch hebben we enige voorspelbaarheid nodig om een training en oefeningsprogramma te maken voor onze krijgsmacht. Door voortdurend kritisch te blijven en open te staan voor verschillende opinies kunnen we wellicht een antwoord krijgen op de onvoorspelbaarheid en complexiteit van de toekomst.

  Geschiedenis geeft ons dus ervaringen uit het verleden, maar hoe kennen we die ervaringen? Hoe zeker is dat wat we weten? Luister naar alle antwoorden en voorbeelden in deze inspirerende aflevering met Wim Klinkert.

 • In podcast #64 hoorde je al over de Digitale Transformatie van de luchtmacht. In deze aflevering praten we verder met twee experts uit verschillende vakgebieden. Samen dragen zij bij aan de digitalisering van zowel de Bedrijfsvoering als het slagveld. Roy Haanen (Hoofd Data Science Cell) en Désirée van Zelst (Hoofd Robotics Controle Centrum) vertellen elk over hun specialisme. Hoe deze specialismes verschillen, maar ook waar deze elkaar juist versterken en aanvullen.

  Als digitale pioniers bij de luchtmacht dragen zij direct bij aan actielijn 5 en 6 van de Defensienota 2022. Met talloze voorbeelden vertellen ze hoe dat op een creatieve manier gedaan wordt. Ook laten ze zien wat het oplevert voor collega’s op de werkvloer.

  “Doordat repetitieve taken weggaan, hebben mensen eindelijk eens tijd om achterover te leunen en na te denken over: Hoe maak ik mijn werk nog slimmer? Hoe kan ik het nog beter doen? Zo kunnen ze hun creativiteit, initiatief, kennis en kunde die ze al hebben beter inzetten ten gunste van ons allemaal”, aldus Désirée van Zelst.

  Wil je meer weten over de Data Science Cell? Ga dan naar https://athena.mindef.nl

  (Intern Defensie) of stuur een mail naar [email protected]

  Meer weten over het Robotics Controle Centrum? Ga naar https://clsk.mindef.nl/sites/USWR000031/SitePages/Home.aspx (intern Defensie) of stuur een mail naar [email protected]

 • Ellen Dieperink geeft invulling aan de Wet Banenafspraak. De Wet Banenafspraak is een afspraak tussen de overheid en het bedrijfsleven om samen 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak extra begeleiding nodig of een aangepaste werkplek. Bijvoorbeeld omdat zij een geestelijke of een lichamelijke beperking hebben. Daarom vinden zij lastiger een baan.

  Defensie heeft de verplichting om voor 1 januari 2024 ongeveer 900 extra banen te creëren voor deze doelgroep, waarbij Ellen ondersteunt. Maar hoe zorg je dat Defensie ook werknemers wil met een arbeidsbeperking? Ellen doet dit door onder andere positieve aandacht te geven aan de verhalen van deze mensen. Stop met die eerste indruk, maar kijk naar wat iemand kan en naar de mogelijkheden.

  Ellen zegt: “Als het ons lukt om het takenpakket zo aan te bieden dat de medewerker in zijn element is en de afdeling geholpen is, hoe fantastisch is dat?”

  “We hebben allemaal weleens een keertje geen zin om naar het werk te gaan, maar we moeten niet vergeten dat wij wél gewoon een baan hebben. We zouden ons vaker bewust moeten zijn dat we meedoen met de arbeidsmarkt en dat dat iets moois is”, aldus Ellen.

  Ben jij benieuwd naar wat Ellen nog meer te zeggen heeft over de Wet Banenafspraak? Luister dan nu naar deze inspirerende podcast.

 • Kolonel Harold de Jong is de commandant van de Koninklijke Militaire School. Zijn motto is “als ik er niet vrolijk van wordt, moet ik het niet doen”. Hij vindt het belangrijk dat jonge mensen in een veilige leeromgeving opgeleid kunnen worden tot onderofficier of manschap en dat het personeel die deze opleiding geeft dit in een veilige werkomgeving kunnen doen.

  Er wordt wel eens een vraag gesteld aan Harold: Waar leidt je nou mensen voor op? Waarop het eerlijke antwoord afschrikwekkend kan zijn: “Wij leiden mensen op om andere mensen dood te schieten.” En als ze dat onder de knie hebben, leren we ze hoe ze dit kunnen voorkomen. Bewustwording van het beroep dat je kiest is belangrijk en dat vergeten jonge mensen soms.

  Er wordt vaak gedacht ‘Wat gaat Defensie voor mij betekenen’, terwijl het vraagstuk moet zijn ‘Welke rol kan ik binnen Defensie betekenen.’

  In deze aflevering wordt er gesproken over hoe we de taal van de jeugd moeten spreken, beroepshouding, operationeel belang en nog veel meer. Het dragen van sporthorloges en mobiele telefoons kan bijvoorbeeld niet in een operationele setting. En hoe houden jonge mensen in de opleiding contact met het thuisfront als ze zich in een operationele setting bevinden?

  Ben jij benieuwd naar wat de commandant van de Koninklijke Militaire School allemaal te zeggen heeft? Luister dan nu naar deze inspirerende podcast met kolonel Harold de Jong.

 • Kjell van der Giesen Is aan het promoveren, maar wil eigenlijk liever werkstukken schrijven over het onderwerp ‘De kracht van het verhalen vertellen.’ Hij denkt dat verhalen van levensbelang zijn. “Je kunt met een verhaal een boodschap overbrengen, zelf iets leren, maar je creëert ook bestaansrecht.”

  Defensie maakt bijvoorbeeld scenario’s voor militairen om te oefenen, zodat ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op wat er kan komen. Hierbij zie je dus: door het juiste verhaal te vertellen, kun je levens redden.

  Verder zijn de ‘geloofwaardigheid van een verhaal’ en ‘de mate waarin iemand daardoor in beweging komt, of bereid is om te leren’, van groot belang in de kracht van een verhaal. Als we een script niet geloven, dan haken we af. Maar als het script té geloofwaardig is, sluiten we in het geheel niet aan, want we raken in een overlevingsmodus.

  Daarnaast wordt er in de podcast benoemd door Kjell dat de tempus, oftewel werkwoordstijd van het verhaal van belang is voor de sterkte van de boodschap en hoe het verhaal overkomt op de luisteraar.

  In deze podcast hoor je meer over de kunst van verhalen vertellen en waarom sommige verhalen wel werken en andere verhalen niet. Ook wordt behandeld hoe Defensie de kracht van de narratief gebruikt en worden hierbij voorbeelden gegeven.

  Ben jij benieuwd naar wat een goed verhaal is en hoe jou verhaal kan werken? Luister dan nu naar deze inspirerende podcast met Kjell van der Giesen.