Religie en spiritualiteit – Thailand – Populaire podcasts

 • เสียงบรรยายธรรมของหลวงพ่อไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
  Dhamma talks by Venerable (Luangpor) Paisal Visalo, Abbot of Watpasukato, Chaiyaphum, Thailand.

  MP3 files are courtesy of https://www.facebook.com/Zensukato

  Contact admin: watpasukato19@gmail.com

 • ชีวิตยังต้องการความปลอดภัย นับประสาอะไรกับเรื่อง "ดวง"
  ขอเชิญ 'ผู้ประสบภัยจากดวงดาว' ทุกท่าน ขึ้นยานแห่งโชคชะตา พร้อมเทียบท่าสู่ที่พึ่งทางใจแห่งใหม่ในรายการ "สตาร์ราศี" กับ แม่หมอพิมพ์ฟ้า ที่จะช่วยทักคุณก่อนสาย เตือนคุณก่อนวายวอด เพื่อให้ชีวิตที่ถูกลิขิตด้วยดวงดาวไม่ลัดวงจร และลงจอดบนฐานดวงได้อย่างปลอดภัย

 • รวบรวมบรรยาย จาก คุณ พศิน อินทรวงค์

 • จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม

 • ธรรมะบรรยาย โดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี :
  เช่น เรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ, สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้, สวรรค์ในหน้าที่การงาน, ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้, อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส, อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป ฯลฯ

 • ธรรมะบรรยาย โดยพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี :
  เช่น สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์, จรณะ 15,บารมี 10,สังโยชน์ 10, ธุดงค์ 13 และปฏิปทาปฏิบัติ, สีลสัมปทา, หิริ+โอตตัปปะ+พาหุสัจจะ+วิริยะ, มหาสติปัฏฐานสูตร, การฝึกอารมณ์ให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะแบบสุกขวิปัสสโก, การฝึกปฏิบัติแบบเตวิชโช, การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต ฯลฯ

 • The reality is, we’re already enlightened. It’s only as we face obstacles, stress and our own messiness that we start to forget it. This is a show about how to believe in yourself again, told by a community of Buddhists doing it everyday, and changing the world along the way. Hosted by journalist Jihii Jolly, who you might know from the popular SGI-USA podcast Buddhist Solutions for Life’s Problems, each week you’ll hear an honest conversation about real life and how to tap into your Buddhability. From relationships and dream jobs to lessons from psychology and activism, subscribe to Buddhability on Apple, Spotify, or wherever you get podcasts so you never miss an episode. For more stories, tips on practicing SGI Nichiren Buddhism, and our newsletter, visit www.buddhability.org.

 • พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส วัดเพื่อพระนิพพาน ประเทศเยอรมนี และ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร
  พระธรรมเทศนา หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส เช่น อยู่กับรู้, ติววิชาพระโสดาบัน, เดินตามมรรค, ตัดภพตัดชาติ, บ่มวิมุตติ (จัดทำโดยคณะศิษยานุศิษย์)

 • Answering questions & sharing Buddhism wisdom in a modern way.
  You can reach us here: goodqanda@gmail.com
  or follow us on our Facebook: www.facebook.com/GoodQandA

 • Greek Myths are arguably the most influential stories ever told, with their influences seen everywhere today. From the iconic Medusa logo (Versace) to the Nike Wings of Vicotry (Nike). But what about the Greek Myths has set it apart from the others? In a world in which Olympians are petty, vain, short-tempered, and even roguish, it's hard to understand what makes it have such a lasting impression. Our podcast focuses on how unfortunate the Greeks were when they garnered the attention of an Olympian, and how drastically their lives were altered.

  It‘a best not to garner the attention of the deathless Olympians.

 • Thai / Phasa Thai / ภาษาไทย language brought to you by Adventist World Radio

 • ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ :
  เช่น อัฏฐิกัง กระดูก ๓๐๐ ท่อน, การจดจำธรรมคำสั่งสอน, ปรารภความเพียร, ภาวนาแบบครั้งเดียว, คุณพระรัตนตรัย, คนตาบอด จูงคนตาบอด ฯลฯ

 • Lao / ພາສາລາວ / phasa lao radio program from Adventist World Radio

 • เสียงธรรมโดย Camouflage อ่านบทความธรรมะเพิ่มเติมได้ที่ http://camouflagetalk.com/

 • โปรแกรม พระคัมภีร์ทางอากาศเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการศึกษาพระคัมภีร์ทั้งหมด ชุดโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาโดย ดร. เจ. เวอร์นัน มะกี (Dr. J. Vernon McGee) และได้รับการแปลและดัดแปลงเป็นภาษาและภาษาถิ่น มากกว่า 100 ภาษา มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นรายกรการศึกษาพระคัมภีร์ทั้งหมดทางวิทยุเปิดทุกวันใช้เวลาฟัง 30 นาที ตอนนี้บรรดาโปรแกรมเอันดียวกันคุณสามารถฟังได้ทางออนไลน์ เรายินดีที่คุณได้เลือกที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าโดยการฟังโปรแกรมเหล่านี้ ขอแนะนำให้คุณฟังอย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมต่อวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หากคุณทำเช่นนี้ทุกสัปดาห์ 5 ปี คุณจะได้ศึกษาพระคัมภีร์ทั้งเล่ม

 • Are we really going to let thousands of years of Western culture and civilization go up in smoke? The treasures of the past are being replaced by a plastic, consumer-driven world. A lot of us are tired of modern life—the pace, the expectations on all of us, the insane politics, the confusing religious landscape, the degrading entertainment industry, and the overwhelming mess of information available every second at our fingertips.
  And many of us are asking, Where did we go wrong? Can we ever get back to a simpler way of life? Who can show us any good? What’s the essence of true spirituality, and can we have it in our individual lives?
  What will the world be like for our grandchildren, and great-grandchildren?
  I’m just one guy, but I’ve got to try to face the real dangers and wonders of our world, and to speak hope into the malaise. Will you join me?

 • The Thai Audio New Testament (TSV) is a unique presentation of the Audio Bible. For a list of other available languages go to our website at http://FaithComesByHearing.com. The mission of Faith Comes By Hearing is to bring His Church together and make disciples from every nation, tribe, language, and people: to give every person the opportunity to listen completely through the New Testament in their heart language.

 • เนื้อหาความรู้อิสลามฟังง่าย เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง พร้อมเสิร์ฟเนื้อหาใหม่ทุกวันตอนเช้า
  - คำตักเตือนสั้นๆ ปาฐกถาวันศุกร์ และบรรยายหลากหลายหัวข้อ
  - ฟังรายการคัดสรรจาก White Channel
  - เนื้อหาดี ๆ สำหรับชีวิตประจำวันมุสลิม ใช้ฟังระหว่างทำงาน เดินทาง และทำธุระต่าง ๆ เพิ่มความรู้ ให้ชีวิตดีขึ้น ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
  - เพิ่มสีสันในชีวิต สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจจากกุรอาน หะดีษ และแบบอย่างชนรุ่นก่อน