Overheid – Letland – Aanbevolen podcasts

 • Россия и весь мир находятся на распутье. В условиях возросшей неопределённости Александр Фарсайт и Роман Юнеман зовут к себе представителей различных сфер — строителей, экономистов, музыкантов и многих других — для того, чтобы задать им самый важный вопрос — «Как быть?»

  Какие тренды главенствуют в той или иной отрасли? Как меняют свою деятельность те, кто остаётся в России? Чего ждать?

  Подкаст «Как быть?» вместе с вами исследует глубины новой реальности.

 • Te ir sarunas par aktuāliem jautājumiem tiesiskajā regulējumā, likumdošanas procesā un valsts attīstībā. Jaunākais ieraksts - ik trešdienu.

  “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības.” /Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

  ZINI UN IZMANTO Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, tiesiskās un pilsoniskās informācijas platformas raidierakstu savai izaugsmei!

 • Dabas miers un nemiers, atklājēju gars un dāsnums iedvesmo Valmieras novada iedzīvotājus. Un arī viņi ir tādi paši – vienlaikus darbīgi, bet arī mieru prot, pragmatiski, bet reizē brīnumiem tic. Viņi ļaujas iedvesmoties, bet nelidinās mākoņos – kas iedomāts, to izdarīs. Valmieras novadā mēdz teikt – ja varam to iztēloties, tad varam to īstenot. VALMIERĪGĀS SARUNĀS runāsim par mieru un nemieru, par iedvesmu un sapņiem, par iedomāto un izdarīto. Ieklausies!

 • Have you found that the talking heads on major news networks just tend to get you irritated about political issues? If this is something you’re trying to move away from, but you still want to stay in the loop, you’ve come to the right place. Tony’s Political Ramblings is a podcast that discusses the issues of our times for what they are. No inflammatory language, no partisan bickering. Just my take on the facts surrounding these issues. Take a listen and let me know what you think!