Vrije tijd – Nederland – Nieuwe podcasts

 • What’s Buzzing in Your Neighborhood? Enjoy Big Blend Radio’s GARDEN GOSSIP Show that features expert interviews and podcast conversations that focus on Home & Garden, Real Estate & Relocation, as well as Travel Destinations that feature Botanical Gardens, Historic Homes & Places of Architectural Interest.

 • A podcast for hot tub owners covering hot tub maintenance and water chemistry.


 • Je huis verbouwen?

  In De Verbouwingspodcast, deel ik, Lisette van de Verbouwingsarchitect, tips en ervaringen uit de praktijk om je te helpen om van jouw verbouwing een groot succes te maken.

 • با حرف زدن راجع به دغدغه ها و شکست های آدم های عادی مثل خودمون سعی می کنیم بالا بی افتیم .

 • 「ちさよ企画」は、ちさ・さよの二人組ユニットです。
  この番組は、ちさよ企画が不定期でお届けするトークラジオです。
  友達と長電話で話しているような、ゆるーい雰囲気でお届けします。

 • Monthly podcast about anything and everything media, pop-culture and, of course, geek related!
  Visit our socials and links: https://linktr.ee/geekyguys

 • Welcome to the Work Hard, Live Soft podcast with Maya Elious. Over the past decade, Maya has served tens of thousands of women while building a multi-seven-figure business. Since the beginning, she’s been candid about her journey as a CEO, how she uses her money, and her personal and professional goals. She created this podcast to share real, transparent, and down-to-earth insights and strategies to help you build your dream life and business. Work Hard, Live Soft is all about finding the balance between fun, freedom, and fulfillment.

 • Welcome to "The 20 Questions?" - the ultimate challenge for music enthusiasts.

  In this podcast, contestants will face a series of twenty increasingly difficult music questions.

  The catch? Answer just one question incorrectly, and you're out of the game.

  Get ready for a thrilling and adrenaline-pumping quiz experience!

  Can you defeat the 20 Questions?

 • Gang of Guys who like Gaming:

  The Squad:
  -Adeity
  -GI Jose
  -Guilty Gray
  -Castle
  -King Costi

 • This is an Xbox Centric Podcast. Join RHETRI, RED DEAD PANDA, AND NEXT GEN NERO on the AIM DOWN SIGHTS podcast as we discuss the latest in gaming news, rumors, and speculation.

 • Motivação pensamento amor ao próximo respeito humildade podemos fazer a diferença em tudo

 • The ThrillGeek podcast brings you the latest theme park news and updates from Disneyland, Disney World, Universal Studios, Disney Cruise Line, and more. The show also covers themed events and pop culture news, including Star Wars, Marvel, and MORE!

 • AllesKan Podcast met vragen en onderwerpen die je inspireren tot nadenken en hopelijk je leven positief veranderen!

  Volg maandelijkse afleveringen van de familie Baarsma op hun eigen familiedomein / voedselbos / Ruimte van Liefde. In deze afleveringen gaat hij verder in op wat een familiedomein is, waarom je dat zou willen en alle details van de inrichting, onderhoud en keuzes die gemaakt worden.

  Leer over voedselbossen, permacultuur, levend water, vitaal eten, natuurlijk houden van paarden, harmonie met de natuur, krachtplekken, meergeneratie wonen, thuisscholing, overvloed creeeren, (financiele) vrijheid en nog veel meer van iemand die het met volle overtuiging leeft en dankbaar wil delen.

 • Explore classic text adventure games from legendary publishers and authors including Magnetic Scrolls, Level 9, Infocom, Scott Adams, and Interplay. A podcast for fans of GET LAMP, Eaten By a Grue, The Classic Adventurer, Renga In Blue, and Quest For Clues.

 • A podcast dedicated to covering the latest military flight simulation and hardware news. From developers, to the community, and everything in between, the Hangar Bay will get you squared away.

 • Taking a deep dive into the Skyrim and Elder Scrolls stories we love so much! I've been producing a Skyrim Let's Play for over a year now on YouTube and podcasting platforms and now want to take a closer look at the lore behind the quests. Join me in putting down our weapons and cracking the books! My name is MrNavens and I have a story to tell you.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


 • Journey Anew: Exploring the Shadows of Elden Ring
  Wake up, Tarnished. The call of adventure beckons once more. Soon we shall return to the Lands Between, that mystical realm of danger and discovery first introduced in Elden Ring. New lands to traverse, new foes to conquer, and new mysteries to unravel await in the upcoming expansion - Shadow of the Erdtree.
  It has been a year since Hidetaka Miyazaki and FromSoftware unleashed Elden Ring upon the world, revolutionizing open-world gameplay through their signature brand of tense combat woven into a fragmented story landscape. Now in 2023, appetites whetted by the base game's secrets, fans eagerly anticipate what lies around the next fog-veiled corner.
  Of course, precious little is yet known about what Shadow of the Erdtree will contain, beyond cryptic glimpses in the initial teaser trailer. Master storytellers like Miyazaki prefer to show rather than tell. But observant eyes have found hints that Miquella, the cursed child of Radagon and twin of Malenia, may serve as our central antagonist this time. What fate has befallen the eternal youth? Why does a sinister cocoon swaddle his form? All shall be revealed on June 21st when we can again walk the realm between life and death.
  Until then, anticipation runs high for where our next odyssey will take us. The Lands Between as presented in Elden Ring already represented Miyazaki's most expansive and multilayered vision - a vast interconnected mythos centered on the shattered Elden Ring and the mad demigods who each grasped for a shard of its power. Many hours were lost simply wandering its misty plains, stumbling upon new zones and characters around each bend. If Elden Ring was but the base of the iceberg, Shadow of the Erdtree may unveil the hidden depths.
  Of course, we must temper wild speculation and enter this new chapter with fresh eyes. As with any FromSoftware release, attempts to pin down details ahead of time mostly chase phantoms. Part of the mystique lies in letting their worlds gradually engulf you, piecing together obscure hints and unsettling imagery until you recognize the laborious tapestry in its entirety. Elden Ring positively reveled in obscure story beats and optional encounters that could easily be missed. We must resist the temptation to preemptively connect each dot and instead let Miyazaki's vision transport us organically.
  In truth, the sheer scope of Elden Ring makes its world feel far bigger. The expansive map spanning grandiose castles, misty forests, and terrifying catacombs offers near-limitless adventure possibilities. One could delve into its secrets for ages and barely scratch the surface. This is precisely what brings such feverish anticipation for the new environments and characters promised in Shadow of the Erdtree. Just as we had adjusted to the enormity of the Lands Between, an entire undiscovered country awaits.
  Of course, the DLC will likely bring more than just new geography and lore to uncover. Expanding and refining Elden Ring's already stellar combat will surely be a priority. We can expect new enemy patterns to master, deadly new boss encounters that test our reflexes, and further build variety through new skills and spells. If we are indeed to face members of the divine Carian royal family, perhaps more intricate implementations of sorceries will be showcased. And what new nightmarish Sinisteers might appear from the stones themselves? The possibilities to heighten Elden Ring’s refined action leave the mind racing.
  Equally enticing are the prospects of further developed multiplayer integration. Elden Ring's asynchronous online features like ghostly messages and spectral summoning signs added rich layers of anonymous community to an otherwise bleak realm. We can hope to see expanded cooperative and competitive extensions, carving out dedicated PvP spaces or enabling new modes of jolly cooperation against harrowing shared challenges. A land shrouded in darkness seems ripe for both bright cooperation and sinister invasions.
  Of course, many questions still swirl regarding what Shadow of the Erdtree may unveil, but arguably that sense of mystery is equally exciting. The opaque nature of FromSoftware's storytelling invites active interpretation and drives fervent fan speculation. Room for theories and hidden meanings makes their worlds feel truly alive. We need not fret about grasping every detail ahead of time. The point is embracing the journey of discovery from moment to moment.
  Elden Ring's vibrant legacy is precisely why our impending return feels so monumental. When it was first released, neither fans nor critics could have predicted how thoroughly it would dominate discussion. Even a year later, "Let me solo her" lives on as an immortal meme. Melania's Waterfowl Dance still haunts the dreams of bladebearers worldwide. The triumph of wiping out Margit for the first time, or stumbling into Liurnia's moonlit vistas, or hearing the Thorns of Old for the first time from Siofra River's clifftops left indelible memories, defining 2022's early months.
  Now in 2023, we prepare to trace new memories across the twilight horizon, chasing rumors of mysterious siblings and sacred saplings through lands unknown. A single year suddenly feels like a lifetime ago. The wait to again traverse Miyazaki's haunting yet beautiful realm grows excruciating. But soon enough, we shall return to the Lands Between to discover what shadows yet obscure the path to the Erdtree. A new odyssey awaits, Tarnished. Let the speculation fade. Gather your resolve. And ready your blades for the challenges and revelations that lie in wait within the Shadow of the Erdtree. Thanks for listening to Quiet Please. Remember to like and share wherever you get your podcasts. And Hey! History buffs, buckle up! Talking Time Machine isn't your dusty textbook lecture. It's where cutting-edge AI throws wild interview parties with history's iconic figures. In the Talking Time Machine podcast: History Gets a High-Tech Twist, Imagine: Napoleon Bonaparte talking French Politics with Louis the 14th! This podcast is futuristically insightful. Our AI host grills historical legends with questions based on real historical context, leading to surprising, thought-provoking, and often mind-blowing answers. Whether you're a history geek, a tech junkie, or just love a good interview, Talking Time Machine has something for you. Talking Time Machine: search, subscribe and (Listen Now!)

 • Evenementen Oetstepkes en het Wear wat d’r Bie heurt veur beide Limburgen, alles in het Limburgs dialect.Limburg mie landj

 • Boiler grants in Stockport for all homeowners on benefits - claim your free ECO3 replacement boiler today