Overheid – Nieuwe podcasts

 • In Hemels Blauw gaan Anna & Dennis in gesprek met collega's, experts, enthousiastelingen, verschil makers over passie bevlogenheid, talent en innovaties. Wat is de waan van de dag, wat brengt de toekomst, en wat kunnen we leren van toen? Samen gaan ze op zoek naar de mooiste verhalen, met vragen uit verwondering Created by Dennis Eek

 • Hoe haalbaar is tijdig en voorspelbaar recht? Welke rol kunnen rechters, juridisch- en administratief medewerkers, en anderen binnen de Rechtspraak hierin vervullen? Daarover zijn de meningen verdeeld.
  Presentator Stefan Weijers praat met verschillende gasten van binnen en buiten de Rechtspraak over wat tijdig en voorspelbaar recht nu eigenlijk inhoudt. Gezien de tekorten in de Rechtspraak is het geenszins een vanzelfsprekendheid. Wat is ervoor nodig om het proces naar tijdig en voorspelbaar recht te versnellen? Wat betekent het voor rechtzoekenden, maar ook voor het eigen werkplezier?
  Stefan Weijers zoekt het voor je uit: voor iedereen op tijd goed recht.

 • Achter de toga, een podcastserie over werken bij de Rechtspraak.
  Wij zoeken nieuwe collega’s. We hebben verschillende functies op de administratie, in de ICT , communicatie en voor hbo- en wo-juristen. Wil je kennismaken met het werken bij de Rechtspraak? Zie ook de mogelijkheden voor stages en al onze vacatures: Werkenbijrechtspraak.nl
  Presentatie:
  Anjani Pherai. Geboren in Suriname. Opgegroeid in Almelo. Ik ben een jurist met een Humanresource-opleiding.

 • Meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te voelen. Wat kunnen we voor hen doen? Dat bespreken we in de podcastserie Eén tegen eenzaamheid. De podcast inspireert en reikt goede voorbeelden aan, speciaal voor en met beleidsmakers en professionals die zich inzetten om eenzaamheid te verminderen en voorkomen. Eén tegen eenzaamheid is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

  [info aflevering invoegen]

  Meer weten? Kijk voor inspiratie en informatie over het programma Eén tegen eenzaamheid op www.eentegeneenzaamheid.nl.

 • The Exit Plan is a podcast about freedom, bitcoin, alternative health, and off-grid living.

 • Wist je dat er in Nederland 2 miljoen Nederlanders met een beperking leven? Slechtziend, blind, doof, een motorische beperking, een verstandelijke beperking, psychische problemen: een beperking komt voor in vele vormen en maten. Deze mensen kunnen niet altijd meedoen in onze samenleving hoe zij dit willen.

  Tijd voor verandering, toch?

  Vijf jaar geleden sloot Nederland zich aan bij het VN-verdrag handicap. Het doel van dit verdrag is helder: iedereen moet mee kunnen doen. Maar hoe doe je dat? En hoe kan jij helpen? De podcast 'Onbeperkt Meedoen!’ maakt het onderwerp op een luchtige manier bespreekbaar en geeft praktische tips. Host en ervaringsdeskundige Eva Eikhout gaat aan tafel in gesprek met gemeenten, scholen en ondernemers. En natuurlijk met mensen met een beperking; zij lopen letterlijk en figuurlijk iedere dag tegen problemen aan. Soms is de oplossing voor het probleem heel eenvoudig en dichtbij. Samen gaan we voor een meer toegankelijke samenleving: doe je mee?

 • Regelkevers is een radioprogramma van Frank Peters, Herman van Gaal en Corné Kremers waarin zij met huidige en toekomstige gemeenteraadsleden praten over de gemeente Land van Cuijk. Hoe kwam men ooit in deze tijdrovende hobby terecht, wat is er mooi aan het raadswerk en wat is minder leuk. Hoe stonden en staan zij anno 2021 in de gemeentelijke herindeling van de gemeente Boxmeer, gemeente Cuijk, gemeente Grave, gemeente Mill en Sint Hubert en de gemeente Sint Anthonis naar de gemeente Land van Cuijk. Waar zitten de kansen en uitdagingen. Maar ook anderen die betrokken waren bij deze gemeentelijke herindeling komen aan het woord.
  radio
  De Regelkevers is elke donderdag van 18.00 uur tot 19.00 uur te horen bij Omroep Land van Cuijk en op zaterdag van 09.00 uur tot 10.00 uur bij de Lokale Omroep Mill.
  Regelkevers is een radioprogramma van de Lokale Omroep Mill en Omroep Land van Cuijk.

 • Deze podcast is een initiatief van de Adviesraad Migratie (ACVZ). De raad wil hiermee meer zicht krijgen op het onderwerp digitalisering en rechtsbescherming in het migratiebeleid. In deze aflevering wordt gereflecteerd op het gebruik van digitale hulpmiddelen (video-overleg en telehoren) in de asielprocedure en de rechtszaal. Een rechter, een advocaat en een rechtspsycholoog gaan met elkaar in gesprek en laten het spanningsveld zien dat er bestaat tussen enerzijds technische voortuitgang en anderzijds behoud van rechtsbescherming.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Welkom bij de Stout podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we opzoek naar maatschappelijke meerwaarde.

 • In deze podcast maak je kennis met de mens achter het uniform van een hulpverlener.

 • In deze podcastserie van het Instituut Fysieke Veiligheid hoor je hoe wij werelden verbinden om Nederland samen weerbaarder en veiliger te maken. Het IFV is het publieke kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg. Wij verbinden en ondersteunen veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners.

 • Als jullie niet bij ons langs kunnen komen. Dan komen we toch bij jullie? Helemaal Corona-proof natuurlijk. Daarom gaan we On the road om te doen waar we juist zo goed in zijn. In een tijd van binnenzitten trekt de wijkambtenaar als vanouds naar buiten. Deze verhalen gaan we met jullie te delen. Ter inspiratie, ter verdieping, of misschien ter kennismaking.

 • In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat de Veenweiden gaan zorgen voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030.

  Hoe gaan we dat doen? Wat wéten we al en wat weten we nog níet? Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) is opgericht om dat verder te onderzoeken. De podcast Studio Veenweide is een serie over meten, weten en voorspellen.

  Presentator Inge Diepman gaat vanuit de studio in Zegveld in gesprek met onderzoekers, bestuurders en beleidsmakers over het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Verschillende aspecten van het onderzoeksprogramma komen aan bod aan de hand van de 6 M-cyclus: Meten, Mechanistisch begrip, Modelleren, Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s), Maatregelen en Monitoren. In zes afleveringen belichten we de problemen en mogelijke oplossingen in het veenweidegebied, gaan we in op de stand van zaken van huidig onderzoek en blikken we vooruit naar het veenweidegebied van de toekomst.

  Luister ook naar de podcastserie Studio Veenweide – De verdieping met daarin hoorcolleges van verschillende onderzoekers over de 6 M’s.

 • Podcasts van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over monumenten, collecties en musea, cultuurlandschap en archeologie.

  Voor meer informatie over de RCE kun je kijken op www.cultureelerfgoed.nl.

 • In de PAW podcast gaat Harry Louwenaar in gesprek met collega’s over het programma aardgasvrije wijken.

 • 'De top kijkt om' is een serie interviews met oud-ministers en oud-topambtenaren. Hoe blikken zij terug op hun manier van besturen, de druk van de media en de kwaliteit van de ambtelijke dienst? Wat moeten hun opvolgers doen en laten om zo effectief mogelijk te zijn? In deze podcastserie luistert u naar eerder gefilmde interviews die u kunt bekijken op www.detopkijktom.nl.

 • Studio Veenweide – De verdieping is een serie colleges over de reductie van broeikasgassen in het Veenweidegebied. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de veenweiden gaan zorgen voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030. Hoe gaan we dat doen? Wat wéten we al en wat weten we nog níet?

  Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) is opgericht om dit verder te onderzoeken. In deze podcastserie komen verschillende aspecten van het onderzoeksprogramma komen aan bod aan de hand van de 6 M-cyclus: Meten, Mechanistisch begrip, Modelleren, Maatschappelijk kosten-batenanalyses (MKBA’s), Maatregelen en Monitoren.

  In elke aflevering geeft één onderzoeker een hoorcollege over de betreffende M. Jan Peter Lesschen (WUR) geeft college over meten en rapporteren, Gilles Erkens (Deltares/UU) over mechanismen die leiden tot bodemdaling en veenafbraak, Jim Boonman (VU) over modelleren, Sien Kok (Deltares) over MKBA’s, Jan van den Akker (WENR) over maatregelen en Ronald Hutjes (WUR) over monitoren.

  Luister ook naar de podcastserie Studio Veenweide met daarin tafelgesprekken met diverse gasten en veldreportages.

 • De video én podcastserie Kijk in de Wijk bestaat uit 6 afleveringen en is gemaakt door de gemeente Groningen en Warmtestad. De serie geeft een inkijk in de Groninger wijkvernieuwing. Deze wijkvernieuwing is veel meer dan alleen woningen verbeteren. We pakken gezamenlijk armoede aan, maken groene, veilige buurten waar je graag buiten bent en werken samen aan een wijk waar je positief kunt opgroeien en prettig, gezond en duurzaam kunt wonen. Wijkbewoners, ondernemers, woningcorporaties, scholen, politie, gemeente, WIJ-teams en vele andere partijen werken hier samen aan.

 • LIJST 2022 BURGERBEGROTING is een vierdelige podcastserie van organisaties die zich inspannen voor de inzet van het instrument Burgerbegroting in Nederland en België. Hiermee willen we iedereen enthousiasmeren om de Burgerbegroting in zoveel mogelijk programma’s van lokale politieke partijen te krijgen. Zodat we de problemen van onze huidige democratie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gaan oplossen met MEER democratie!

 • “Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs houdt. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. We doen onderzoek bij besturen en scholen/instellingen en we stimuleren hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren.

  Via deze podcast bespreken we actuele ontwikkelingen in het onderwijs en het toezicht.